Winkelwagen

Speciaal

13-Indonesie
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgendepanse interneringskampen voor burgers gedurende WO II

panse interneringskampen voor burgers gedurende WO II
D. van Velden

Velden, D van. De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog. Proefschrift.Groningen,Wolters., 1963.Softcover Slappe omslag. 25 x 16 x 3 cm. 628 bladzijden met platen. Summary in english.Conditie; Inhoud zeer goed, omslag matig.


Euro 25.00Aantal  Patrouilleren voor de Papoea's.Kon. Marine in Nieuw-Guinea.
Holst Pellekaan, R.E. van; Regt, I.C. de; Bastiaans, J.F.

Holst Pellekaan, R.E. van; Regt, I.C. de; Bastiaans, J.F.         Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945 - 1960.        Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1989.Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis 5a.Gebonden met stofomslag. 207 pagina's met vele foto's in zwart/wit.23 x 29 cm. Conditie;zeer goed.


Euro 25.00Aantal  Peladjaran Bahasa Indonesia

Peladjaran Bahasa Indonesia
Oesman dan C.F. IJspeert.

OESMAN & IJSPEERT, C.F.  Peladjaran Bahasa Indonesia Untuk sekolah rendah,terkarang Oleh III.
Groningen-Djakarta, Wolters, 1950,- 1e druk.14 x 18 cm,84 pagina's,Conditie;zeer goed.


Euro 20.00Aantal  Peperangan ing Atjeh.

Peperangan ing Atjeh.
L.F. van Gent.

Tjarita peperangan ing Atjèh.Anggitane L.F. van Gent.. Balé Poestaka, Weltevreden,1921. Commissie voor de Volkslectuur nr 265.Gebonden.15 x 23 cm.Javaanse tekst in latijnse karakters.142 pagina's met vele portretfoto's.
Conditie; zeer goed.


Euro 35.00Aantal  Pertumbuhan seni pertunjukan

Pertumbuhan seni pertunjukan
Edi Sedyawati

pertumbuhan seni pertunjukan,Edi Sedyawati,Seri Esni No 4,PenerbitSinar Harapan,201 pages .
Text in Indonesian language.Illustrated in color and b/w.


Euro 15.00Aantal  Peutjoet,rustplaats 2200 soldaten KNIL.

Peutjoet,rustplaats 2200 soldaten KNIL.
Ver. Indische Nederlanders.

Stolk, C.J. (eindredactie)        Peutjoet. Rustplaats voor 2200 soldaten van het vroegere K.N.I.L. Resting Place for 2200 Soldiers of the Former KNIL-forces.Vereniging Indische Nederlanders,1984.- 96 pagina's. Foto's, afbeeldingen, kaartje. Nederlandse en Engelse tekst. Dutch and English language.17 x 24 cm.Conditie;zeer goed.(stempel of titelpagina').


Euro 15.00Aantal  Piekerans van een straatslijper.

Piekerans van een straatslijper.
Robinson, Tjalie

Robinson, Tjalie.Piekerans van een straatslijper. Uitgeverij  NV Masa-Baru,Bandung.2de druk.Geen jaartal.Gebonden. 219 pagina's met illustraties.15 x 20 cm.Conditie;inhoud zeer goed,(vlek op buitenkant)


Euro 15.00Aantal  Pikirans van een Javaanse avonturier.

Pikirans van een Javaanse avonturier.
Pringgoadisuryo, Raden Noerito

Pringgoadisuryo, Raden Noerito .        Pikirans van een Javaanse avonturier.Holland Graphic Consultans, 2006, 1e druk.Paperback.144 pagina's met vele illustraties in z/w.15 x 21 cm.Conditie; zeer goed.         


Euro 10.00Aantal  Pioniers over zee

Pioniers over zee
Genie bataljon 7 December divisie.

Genie bataljon 7 December divisie. Pioniers over zee, 1945-1950.Gebonden met blauwe linnen kaft. 339 pagina's met vele foto's en kaarten (uitklapbaar).21 x 27 cm.(Losse oorkonde van soldaat 1ste klas j.c. van Zijl) Conditie; zeer goed.


Euro 65.00Aantal  Plastik der Primitiven

Plastik der Primitiven
M.Heydrich und W.Frohlich.

Heydrich M., Fröhlich W.Plastik der primitiven.Gebonden met stofomslag, Stuttgart,1954.- 64 pagina's, met 47 paginagrote illustraties in z/w.19 x 26 cm.Conditie;zeer goed.


Euro 20.00Aantal  Pluizen op de hand van God.

Pluizen op de hand van God.
G.H. Ezendam.

G.H. Ezendam. Pluizen op de hand van God. Het historisch verhaal van de heldendaden van bikkelharde mannen op Oost-Sumatrextra .Fontein, De Bilt,1975. Gebonden met stofomslag, 303 bladzijden.15 x 23 x 3,5 cm.Conditie; als nieuw.


Euro 12.00Aantal  Portret van een oermoeder.(njai in Ned.-Indie).

Portret van een oermoeder.(njai in Ned.-Indie).
Reggie Baay.

Baay, Reggie.Portret van een oermoeder, Beelden van de njai in Nederlands-Indie.        Atheneum-Polak & Van Gennep        2010. Slappe omslag. 21 x 28 cm. 227 pagina's met vele illustraties in z/w.Conditie; zo goed als nieuw.        


Euro 20.00Aantal  Practisch Maleisch-Holl. en Hol. Maleisch Handwoordenboek.

Practisch Maleisch-Holl. en Hol. Maleisch Handwoordenboek.
L. Th. Mayer.

Mayer, L.Th. Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch handwoordenboek. Benevens een kort begrip der Maleische woordvorming en spraakleer        G.C.T. van Dorp & Co. 's-Gravenhage-Semarang - Soerabaia - Bandoeng, 1906. Gebonden. 2e druk.  622 pagina's.14 x 20 cm.Conditie; goed.


Euro 15.00Aantal  Practische wenken voor houders van paarden in Ned.Indie.

Practische wenken voor houders van paarden in Ned.Indie.
Pacor.

Pacor - Practische Wenken voor Houders van Paarden in Nederlandsch-Indië .Zeldzame eerste druk. Batavia, G.Kolff & Co.,1907 - Softcover. 17 x 26 cm. IV, 111 pagina's en 12 uitklapbladen en tekstgravures.UItleg over   Javaansche paard/ Sandelhout paard/ Makassaarsche paard / Bataksche paard/ de Australische pony..enz.
Onderwerpen: voeding/ stalling/ huidverpleging/ ouderdomskenmerken/ karaktergebreken...enz.Conditie;inhoud zeer goed kaft matig.


Euro 65.00Aantal  Pramoedya Ananta Toer 70 tahun.

Pramoedya Ananta Toer 70 tahun.
Bob Hering (editor).

Hering, Bob,( editor). Pramoedya Ananta Toer 70 tahun: Essays to honour Pramoedya Ananta Toer's 70th Year. Special issue of Kabar Sebarang, Sulating Maphilindo 24/25. Soft cover .CIP ,1995 ,data KB ,Den Haag. 314 pages with 16 photos. 22 contributions of various lecturers.17 x 24 cm. Condition; very good.


Euro 20.00Aantal  Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van Indonesie.

Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van Indonesie.
A. Teeuw.

Toer, Pramoedya Ananta - A. Teeuw. Pramoedya Ananta Toer. De verbeelding van Indonesië .De Geus        1993, eerste druk.Slappe omslag.(paperback). 395 pagina's.14 x 21 x 3,5 cm. Conditie; nieuwstaat.


Euro 10.00Aantal  Race to the snow.Photogr.and exploration of Dutch New Guinea

Race to the snow.Photogr.and exploration of Dutch New Guinea
Chris Ballard et al.

Ballard, C. & Vink,S. & Ploeg, A. Race to the Snow Photography and the exploration of Dutch new Guinea, 1907-1936.Amsterdam,Royal Tropical Institute, 2001. Softcover 21 x24 cm. 96 pagina's met 55 foto's.24 x 21 cm.(oblong).Conditie;als nieuw.


Euro 15.00Aantal  Reizen in den molukschen archipel naar Makassar, enz.
J Olivier Jz

Euro 0.00Aantal  Reizen in den molukschen archipel naar Makassar, enz. Deel 1

Reizen in den molukschen archipel naar Makassar, enz. Deel 1
J. Olivier Jz.

J Olivier Jz.Reizen in den molukschen archipel naar Makassar, enz. in .het gevolg van den Gouverneur-Generaal van Nederland's Indie, in 1824 Gedaan.Volume 1 . Amsterdam,G.J.A. Beijerinck,1834.Gebonden ,331 pagina's met 1portret.14 x 22 cm.Opnieuw in leer gebonden met goudopdruk op de rug.Conditie; zeer goed.


Euro 135.00Aantal  Reminiscences of the past part II

Reminiscences of the past part II
Mien Soedarpo

Soedarpo, Mien        Reminiscences of the past II  .The SEJATI Foundation,1997.Hardcover  with dustjacket. 143 pages.; 16 x 24 cm.Illustrated.Condition ; as new.Text in english.


Euro 25.00Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende