Winkelwagen

Speciaal

13-Indonesie
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 VolgendeOud-Wapenbroeders.Van en voor Indie-veteranen.

Oud-Wapenbroeders.Van en voor Indie-veteranen.
Redactie Oud-Wapenbrouders.

Oud-Wapenbroeders - Uitgave van en voor Indië-Veteranen..Gebonden tijdschriften. 1ste Jaargang No. 1 - October 1951 t/m 1ste Jaargang No 20 September 1952. Nummers 1 t/m 20 gebonden in rode harde omslag met titel in goud op de rug.19 x 25 cm.Conditie;zeer goed.


Euro 135.00Aantal  Oude K.P.M. schepen van 'tempo doeloe' Deel 1 t/m 4

Oude K.P.M. schepen van 'tempo doeloe' Deel 1 t/m 4
Lucas Lindeboom

Lindeboom, L.        Oude K.P.M.-schepen van "tempo doeloe". Old KPM ships from the Past.        Bilthoven,1991, 
 4 delen.Deel 1, 132 pagina's.Deel 2,3,4 elk 168 pagina's met veel illustraties .Tekst in het Nederlands en Engels.18 x 25 cm (4x).Conditie ;zeer goed.


Euro 45.00Aantal  Oudheden van Java:(overblijfselen Hindoetijd).

Oudheden van Java:(overblijfselen Hindoetijd).
Verbeek, R.D.M.,

Verbeek, R.D.M., Oudheden van Java: Lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java.  Batavia-'s Hage, Landsdrukkerij-M. Nijhoff, 1891. Ingenaaid. 338 bladzijden.(geen Kaart).18 x 26 cm. Conditie;inhoud zeer goed .Slappe omslag.


Euro 75.00Aantal  Over dengrond van Java.

Over dengrond van Java.
Mohr ,E.C. Jul. MOHR, E.C. JUL.,

Mohr, E.C. JUL.,Over den grond van Java.Batavia, Kolff,1911.Gebonden 126 pagina's geilustreerd.16 x 23 cm .Conditie; Inhoud zeer goed ,Opnieuw gebonden en beschadigd.


Euro 15.00Aantal  Pakantan een belangrijk gedeelte van Sumatra.

Pakantan een belangrijk gedeelte van Sumatra.
Thiessen, J.

Thiessen, J.Pakantan een belangrijk gedeelte van Sumatra.Utrecht,Joh. Thiessen,Apeldoorn,geen datum (1912 ?  ).Gebonden  45 pages tekst en 45 pagina's foto's.20 x 27 cm.Conditie; zeer goed.


Euro 45.00Aantal  Pancatantra.Arische levenswijsheid uit het oude Indie.

Pancatantra.Arische levenswijsheid uit het oude Indie.
H.G. van der Waals.

Waals, H.C. van der,Pañcatantra. 2 dln. Arische levenswijsheid uit het oude Indië. Novellen, fabelen, vertellingen. Dl. 1: Het doen breken met vrienden. Dl. 2: Het verwerven van vrienden.J.M.N. Kapteijn: Leiden, 1895 & 1896. Gebonden, groen kunsleer, 1ste druk.Resp.  151 & 131 pagina's geillustreerd.17 x 22 cm. Conditie; goed.


Euro 30.00Aantal  Panjoengsi basa : pangadjaran basa Soenda anggoeun di kl. ..

Panjoengsi basa : pangadjaran basa Soenda anggoeun di kl. ..
Soeria di Radja

Panjoengsi basa : pangadjaran basa Soenda anggoeun di kl. II.Sakola Handap,Kenging Ngarakit.
Djilid Ka I,Tjitkan Kadoea.Groningen / Batavia 1936.-14 x 19 cm.64 bladzijden.Conditie; zeer goed.


Euro 30.00Aantal  panse interneringskampen voor burgers gedurende WO II

panse interneringskampen voor burgers gedurende WO II
D. van Velden

Velden, D van. De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog. Proefschrift.Groningen,Wolters., 1963.Softcover Slappe omslag. 25 x 16 x 3 cm. 628 bladzijden met platen. Summary in english.Conditie; Inhoud zeer goed, omslag matig.


Euro 25.00Aantal  Patrouilleren voor de Papoea's.Kon. Marine in Nieuw-Guinea.
Holst Pellekaan, R.E. van; Regt, I.C. de; Bastiaans, J.F.

Holst Pellekaan, R.E. van; Regt, I.C. de; Bastiaans, J.F.         Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945 - 1960.        Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1989.Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis 5a.Gebonden met stofomslag. 207 pagina's met vele foto's in zwart/wit.23 x 29 cm. Conditie;zeer goed.


Euro 25.00Aantal  Peladjaran Bahasa Indonesia

Peladjaran Bahasa Indonesia
Oesman dan C.F. IJspeert.

OESMAN & IJSPEERT, C.F.  Peladjaran Bahasa Indonesia Untuk sekolah rendah,terkarang Oleh III.
Groningen-Djakarta, Wolters, 1950,- 1e druk.14 x 18 cm,84 pagina's,Conditie;zeer goed.


Euro 20.00Aantal  Peperangan ing Atjeh.

Peperangan ing Atjeh.
L.F. van Gent.

Tjarita peperangan ing Atjèh.Anggitane L.F. van Gent.. Balé Poestaka, Weltevreden,1921. Commissie voor de Volkslectuur nr 265.Gebonden.15 x 23 cm.Javaanse tekst in latijnse karakters.142 pagina's met vele portretfoto's.
Conditie; zeer goed.


Euro 35.00Aantal  Pertumbuhan seni pertunjukan

Pertumbuhan seni pertunjukan
Edi Sedyawati

pertumbuhan seni pertunjukan,Edi Sedyawati,Seri Esni No 4,PenerbitSinar Harapan,201 pages .
Text in Indonesian language.Illustrated in color and b/w.


Euro 15.00Aantal  Peutjoet,rustplaats 2200 soldaten KNIL.

Peutjoet,rustplaats 2200 soldaten KNIL.
Ver. Indische Nederlanders.

Stolk, C.J. (eindredactie)        Peutjoet. Rustplaats voor 2200 soldaten van het vroegere K.N.I.L. Resting Place for 2200 Soldiers of the Former KNIL-forces.Vereniging Indische Nederlanders,1984.- 96 pagina's. Foto's, afbeeldingen, kaartje. Nederlandse en Engelse tekst. Dutch and English language.17 x 24 cm.Conditie;zeer goed.(stempel of titelpagina').


Euro 15.00Aantal  Piekerans van een straatslijper.

Piekerans van een straatslijper.
Robinson, Tjalie

Robinson, Tjalie.Piekerans van een straatslijper. Uitgeverij  NV Masa-Baru,Bandung.2de druk.Geen jaartal.Gebonden. 219 pagina's met illustraties.15 x 20 cm.Conditie;inhoud zeer goed,(vlek op buitenkant)


Euro 15.00Aantal  Pikirans van een Javaanse avonturier.

Pikirans van een Javaanse avonturier.
Pringgoadisuryo, Raden Noerito

Pringgoadisuryo, Raden Noerito .        Pikirans van een Javaanse avonturier.Holland Graphic Consultans, 2006, 1e druk.Paperback.144 pagina's met vele illustraties in z/w.15 x 21 cm.Conditie; zeer goed.         


Euro 10.00Aantal  Pioniers over zee

Pioniers over zee
Genie bataljon 7 December divisie.

Genie bataljon 7 December divisie. Pioniers over zee, 1945-1950.Gebonden met blauwe linnen kaft. 339 pagina's met vele foto's en kaarten (uitklapbaar).21 x 27 cm.(Losse oorkonde van soldaat 1ste klas j.c. van Zijl) Conditie; zeer goed.


Euro 65.00Aantal  Plastik der Primitiven

Plastik der Primitiven
M.Heydrich und W.Frohlich.

Heydrich M., Fröhlich W.Plastik der primitiven.Gebonden met stofomslag, Stuttgart,1954.- 64 pagina's, met 47 paginagrote illustraties in z/w.19 x 26 cm.Conditie;zeer goed.


Euro 20.00Aantal  Portret van een oermoeder.(njai in Ned.-Indie).

Portret van een oermoeder.(njai in Ned.-Indie).
Reggie Baay.

Baay, Reggie.Portret van een oermoeder, Beelden van de njai in Nederlands-Indie.        Atheneum-Polak & Van Gennep        2010. Slappe omslag. 21 x 28 cm. 227 pagina's met vele illustraties in z/w.Conditie; zo goed als nieuw.        


Euro 20.00Aantal  Practisch Maleisch-Holl. en Hol. Maleisch Handwoordenboek.

Practisch Maleisch-Holl. en Hol. Maleisch Handwoordenboek.
L. Th. Mayer.

Mayer, L.Th. Practisch Maleisch-Hollandsch en Hollandsch-Maleisch handwoordenboek. Benevens een kort begrip der Maleische woordvorming en spraakleer        G.C.T. van Dorp & Co. 's-Gravenhage-Semarang - Soerabaia - Bandoeng, 1906. Gebonden. 2e druk.  622 pagina's.14 x 20 cm.Conditie; goed.


Euro 15.00Aantal  Practische wenken voor houders van paarden in Ned.Indie.

Practische wenken voor houders van paarden in Ned.Indie.
Pacor.

Pacor - Practische Wenken voor Houders van Paarden in Nederlandsch-Indië .Zeldzame eerste druk. Batavia, G.Kolff & Co.,1907 - Softcover. 17 x 26 cm. IV, 111 pagina's en 12 uitklapbladen en tekstgravures.UItleg over   Javaansche paard/ Sandelhout paard/ Makassaarsche paard / Bataksche paard/ de Australische pony..enz.
Onderwerpen: voeding/ stalling/ huidverpleging/ ouderdomskenmerken/ karaktergebreken...enz.Conditie;inhoud zeer goed kaft matig.


Euro 65.00Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Volgende