Winkelwagen

Speciaal

13-Indonesie
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 VolgendeOn the Javanese kris.

On the Javanese kris.
W. H. Rassers.

W. H Rassers. On the Javanese Kris.Written in English. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1940.Soft cover. 82 pages with 2 plates.15 x 24,5 cm.From periodical: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 99 Afl. 4.Condition very good.(spine small repair).


Euro 45.00Aantal  Onder de Dajaks.

Onder de Dajaks.
Tehupeiorij,J.E.

Tehupeiorij,J.E. Onder de Dajaks in Centraal-Borneo.Batavia, G.Kolff & Co, 1906. Een reisverhaal. Inleiding van A.W.Nieuwenhuis.Gebonden (opnieuw). XVI, 219 bladzijden met 15 afbeeldingen & 2 uitklapkaarten achterin het boek. 16 =x 21 cm. J.E.Tehupeiorij, Inlandsch Arts, toegevoegd aan de Centraal-Borneo-Expeditie van 1903-1904.Conditie; Tekst en kaarten zeer goed.(4 pagina's gevlekt ,opnieuw ingebonden,pagina's onafgesneden.)


Euro 95.00Aantal  Ons Mooi Indie .Batavia oud en nieuw.

Ons Mooi Indie .Batavia oud en nieuw.
Balbian-Verster, J.F.L. de / Kooy-Van Zeggelen, M.C.

Balbian-Verster, J.F.L. de / Kooy-Van Zeggelen, M.C. Ons Mooi Indië. Batavia oud en nieuw.Meulenhoff        1921.Gebonden. 174 pagina's tekst en 64 fotografische afbeeldingen.11 x 18 cm.Conditie; zeer goed.        


Euro 15.00Aantal  Ons mooi Indie. Insulinde . Reisindrukken

Ons mooi Indie. Insulinde . Reisindrukken
Emiel Hullebroeck

Emiel Hullebroeck.Ons mooi Indie , Insulinde,reisindrukken.Meulenhoff -1921        Reisindrukken met illustraties naar photografische opnamen. Tweede druk. 232 bladzijden tekst + 48 foto's


Euro 10.00Aantal  Oost-Indisch Magazijn.
Rob Nieuwenhuys et al..

Nieuwenhuys, Rob, Paasman, Bert, Zonneveld, Peter van. Oost-Indisch magazijn : de geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde.ISBN:90-70150-30-1.Amsterdam : BulkBoek,1990.Gebonden met stofomslag. Inleidend overzicht met literatuur opgave, 80 Pagina's met illustraties in z/w .28 x 22 cm.Conditie;als nieuw.


Euro 15.00Aantal  Orang-Utan

Orang-Utan
Schebesta,Paul.

Schebesta,Paul. Orang-Utan. Bei den Urwaldmenschen Malayas und Sumatras.F.A. Brockhaus Leipzig.        1928. Hardbound. 274 pages with 125 illustrations on 62 photo plates, 2 sketch-maps, register. German language survey, social-anthropology of Jungle population of Sumatra.Pages some foxing.16 x 24 cm. Condition; very good.


Euro 25.00Aantal  Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie.

Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indie.
Jan Ligthart en H. Scheepstra

Jan Ligthart en H. Scheepstra. bew. A.F.Ph. Mann. Ot en Sien in Nederlandsch Oost-Indië        Illustratiess. C. Jetses. Amsterdam/Antwerpen: Piramide, 1994. 16de druk.Geïllustreerde band.Gebonden. 317 pagina's met vele illustraties in kleur en z/w.16 x 21 cm. Conditie; zeer goed.


Euro 12.00Aantal  Oud-Wapenbroeders.Van en voor Indie-veteranen.

Oud-Wapenbroeders.Van en voor Indie-veteranen.
Redactie Oud-Wapenbrouders.

Oud-Wapenbroeders - Uitgave van en voor Indië-Veteranen..Gebonden tijdschriften. 1ste Jaargang No. 1 - October 1951 t/m 1ste Jaargang No 20 September 1952. Nummers 1 t/m 20 gebonden in rode harde omslag met titel in goud op de rug.19 x 25 cm.Conditie;zeer goed.


Euro 135.00Aantal  Oude K.P.M. schepen van

Oude K.P.M. schepen van " Tempo Doeloe" deel I
Lucas Lindeboom.

Lucas Lindeboom.Oude K.P.M. schepen van 'tempo doeloe' Deel 1 ,Bilthoven,1991, 132 pagina's.,168 pagina's met veel illustraties .Tekst in het Nederlands en Engels.18 x 25 cm .Conditie ;zeer goed.


Euro 12.00Aantal  Oude K.P.M. schepen van 'tempo doeloe' Deel 1 t/m 4

Oude K.P.M. schepen van 'tempo doeloe' Deel 1 t/m 4
Lucas Lindeboom

Lindeboom, L.        Oude K.P.M.-schepen van "tempo doeloe". Old KPM ships from the Past.        Bilthoven,1991, 
 4 delen.Deel 1, 132 pagina's.Deel 2,3,4 elk 168 pagina's met veel illustraties .Tekst in het Nederlands en Engels.18 x 25 cm (4x).Conditie ;zeer goed.


Euro 45.00Aantal  Oudheden van Java:(overblijfselen Hindoetijd).

Oudheden van Java:(overblijfselen Hindoetijd).
Verbeek, R.D.M.,

Verbeek, R.D.M., Oudheden van Java: Lijst der voornaamste overblijfselen uit den Hindoetijd op Java.  Batavia-'s Hage, Landsdrukkerij-M. Nijhoff, 1891. Ingenaaid. 338 bladzijden.(geen Kaart).18 x 26 cm. Conditie;inhoud zeer goed .Slappe omslag.


Euro 75.00Aantal  Pancatantra.Arische levenswijsheid uit het oude Indie.

Pancatantra.Arische levenswijsheid uit het oude Indie.
H.G. van der Waals.

Waals, H.C. van der,Pañcatantra. 2 dln. Arische levenswijsheid uit het oude Indië. Novellen, fabelen, vertellingen. Dl. 1: Het doen breken met vrienden. Dl. 2: Het verwerven van vrienden.J.M.N. Kapteijn: Leiden, 1895 & 1896. Gebonden, groen kunsleer, 1ste druk.Resp.  151 & 131 pagina's geillustreerd.17 x 22 cm. Conditie; goed.


Euro 30.00Aantal  Pandechten van het Adatrecht .(Deel X Adatstrafrecht)

Pandechten van het Adatrecht .(Deel X Adatstrafrecht)
M.Blondeau et al

KON. KOLONIAAL INSTITUUT  PANDECTEN van het ADATRECHT. X ADATSTRAFRECHT.
Bandoeng, A.C. Nix & Co. 1936. 1e druk 795 pagina's. Koninklijk Koloniaal Instituut te Amsterdam. Mededeeling No. IV. Afdeeling Volkenkunde No. 2. 16 x 22 x 5 cm.Conditie; zeer redelijk exemplaar.


Euro 30.00Aantal  Pangkal Pinang,hoofdplaats van Bangka

Pangkal Pinang,hoofdplaats van BangkaANGKA-  PANGKAL-PINANG. Hoofdplaats van Bangka. Historische en Economische schets van het eiland.
Batavia, no date,19 x 24 cm.Pictural wrappers. 18 pages. plates, text-illustrations, sketch-map. Text in dutch & malay. Historic-economic description of the Island Bangka.Condition of contents very good ,wrappers damaged
(see photo).


Euro 15.00Aantal  Panjoengsi basa : pangadjaran basa Soenda anggoeun di kl. ..

Panjoengsi basa : pangadjaran basa Soenda anggoeun di kl. ..
Soeria di Radja

Panjoengsi basa : pangadjaran basa Soenda anggoeun di kl. II.Sakola Handap,Kenging Ngarakit.
Djilid Ka I,Tjitkan Kadoea.Groningen / Batavia 1936.-14 x 19 cm.64 bladzijden.Conditie; zeer goed.


Euro 30.00Aantal  panse interneringskampen voor burgers gedurende WO II

panse interneringskampen voor burgers gedurende WO II
D. van Velden

Velden, D van. De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog. Proefschrift.Groningen,Wolters., 1963.Softcover Slappe omslag. 25 x 16 x 3 cm. 628 bladzijden met platen. Summary in english.Conditie; Inhoud zeer goed, omslag matig.


Euro 25.00Aantal  Patrouilleren voor de Papoea's.Kon. Marine in Nieuw-Guinea.
Holst Pellekaan, R.E. van; Regt, I.C. de; Bastiaans, J.F.

Holst Pellekaan, R.E. van; Regt, I.C. de; Bastiaans, J.F.         Patrouilleren voor de Papoea's. De Koninklijke Marine in Nederlands Nieuw-Guinea 1945 - 1960.        Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1989.Bijdragen tot de Nederlandse Marinegeschiedenis 5a.Gebonden met stofomslag. 207 pagina's met vele foto's in zwart/wit.23 x 29 cm. Conditie;zeer goed.


Euro 25.00Aantal  Peladjaran Bahasa Indonesia

Peladjaran Bahasa Indonesia
Oesman dan C.F. IJspeert.

OESMAN & IJSPEERT, C.F.  Peladjaran Bahasa Indonesia Untuk sekolah rendah,terkarang Oleh III.
Groningen-Djakarta, Wolters, 1950,- 1e druk.14 x 18 cm,84 pagina's,Conditie;zeer goed.


Euro 20.00Aantal  Peperangan ing Atjeh.

Peperangan ing Atjeh.
L.F. van Gent.

Tjarita peperangan ing Atjèh.Anggitane L.F. van Gent.. Balé Poestaka, Weltevreden,1921. Commissie voor de Volkslectuur nr 265.Gebonden.15 x 23 cm.Javaanse tekst in latijnse karakters.142 pagina's met vele portretfoto's.
Conditie; zeer goed.


Euro 35.00Aantal  Pepo en het indio-meisje.

Pepo en het indio-meisje.
Ben Harder .

Ben Harder .Pepo en het indio-meisje.Van Goor's zilverserie no 32. Slappe omslag. 88 pagina's geillustreerd.13 x 18 cm.Conditie; zeer goed


Euro 10.00Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Volgende