Winkelwagen

Speciaal

13-Indonesie
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 VolgendeDe Muze van Jan Companjie

De Muze van Jan Companjie
E. Du Perron (samensteller)

Perron, E. du (samenst.)        De Muze van Jan Compagnie.Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese Belletrie uit de Compagniestijd (1600-1790). 2e herziene en vermeerderde druk. Bandung,Nix & Co.,1948.-
220 bladzijden. Geillustreerd.17 x 24 cm.Gebonden met stofomslag.Conditie van inhoud en stofomslag;zeer goed.


Euro 12.00Aantal  De Ogen van Solo
Baay, Reggie

Baay, Reggie.        De Ogen van Solo.ISBN:        9789080143395.        Stichting Tong Tong ,2007, 3e druk.Paperback. 181 pagina's.13 x 21 cm.Gesigneerd.Conditie;nieuwstaat.


Euro 10.00Aantal  De opiumpolitiek der regeering en de vrijheid der drukpers

De opiumpolitiek der regeering en de vrijheid der drukpers
J.F. Scheltema.

Johann Friederich Scheltema.De opiumpolitiek der regeering en de vrijheid der drukpers in Nederlandsch Indië. Vervolging en veroordeeling van den gewezen hoofdredacteur van het "Bataviaasch nieuwsblad," J. F. Scheltema, onder artikel 24 van het Drukpersreglement (Stbl. 1856, no. 74).W. P. van Stockum & zoon,. 1903.(Orriginele editie).Slappe omslag.152 pagina's.15 x 23 cm.Conditie inhoud goed omslag matig.


Euro 45.00Aantal  De plagen van de cultuurgewassen in indonesie.2 delen.

De plagen van de cultuurgewassen in indonesie.2 delen.
L. Kalshoven en J. van der Vecht.

Kalshoven, L.G.E. & J. van der Vecht, De plagen van de cultuurgewassen in Indonesie.'s-Gravenhage   /Bandoeng, Van Hoeve, 1950-1951.Gebonden .Twee (2) delen.18 x 24 x 7 cm .(dikte 2 dln).Totaal 1065 pagina's  met 16 kleurenplaten (paginagroot) & 579 illustraties in z/w.Separate english translations of text for illustrations.Conditie; zeer goed.        


Euro 50.00Aantal  De politieke en strategische toestand van Nederland.

De politieke en strategische toestand van Nederland.
N.N.

De politieke en strategisch toestand van Nederland en zijne Overzeesche bezittingen,getoetst aan eigenbelang en zelfbehoud.Martinus Nijhoff, 1862.Slappe omslag.50 pagina's met 1 kaartje.14 x 23 cm.Conditie zeer redelijk.


Euro 15.00Aantal  De reis door den Indischen Archipel, Prins Leopold v. Belgie

De reis door den Indischen Archipel, Prins Leopold v. Belgie
Leopold van Belgie (voorwoord).

Prins Leopold van België.DE reis door den Indischen Archipel van Prins Leopold van België.Le voyage á travers
L' Archipel Indien du Prince Leopold De Belgique        J.H.Bussy Amsterdam.Half linnen band tekst in 5 talen.(Nederlands ,Frans Duits,Engels en Deens).Geillustreerd met 263 foto's in zwart/wit.24 x 30 x 3.5 cm.
Gebonden.Toegevoegd enige krantenknipsels.Conditie;inhoud zeer goed ,harde kaft ;goed.


Euro 40.00Aantal  De rietsuikerindustrie op Java	.

De rietsuikerindustrie op Java .
Sibinga Mulder, J.

Sibinga Mulder, J. De rietsuikerindustrie op Java. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem,1915.Slappe omslag.103 pagina's met 63 foto's.16 x 23 cm .Conditie;goed.


Euro 12.00Aantal  De S.D.A.P.  en  Indonesie

De S.D.A.P. en Indonesie
Daan van der Zee

ZEE, D. van der.        De SDAP en Indonesië.        Amsterdam 184 pagina's. Gebonden.16 x 24 cm.Ontwikkeling Amsterdam,1929.Conditie ;zeer goed. 


Euro 15.00Aantal  De schipbreuk van de Batavia 1629.

De schipbreuk van de Batavia 1629.
V.D. Roeper (inl.)

Roeper, V.D.(inleiding).        De schipbreuk van de Batavia, 1629.Walburg Pers, Zutphen, 1993.        Gebonden met stofomslag, nr. 92 van de Linschoten-Vereeniging. 253 pagina's met illustraties in z/w.16 x 25 cm. Conditie; als nieuw.        


Euro 12.00Aantal  De Stoomtractie op Java en Sumatra.

De Stoomtractie op Java en Sumatra.
J.J.G. Oegema.

Oegema J.J.G.        De Stoomtractie op Java en Sumatra. Deventer, AE.E.Kluwer, 1982, 1e druk.Gebonden met stofomslag, 223 pagina's met vele foto's in z/w.22 x 29 cm. Conditie als nieuw.


Euro 40.00Aantal  De strijd om de slagkruisers 1938-1940

De strijd om de slagkruisers 1938-1940
G. Teitler.

Teitler, G. Prof.Dr..De strijd om de Slagkruizers 1938-1940.De Bataafsche Leeuw,1984.Gebonden met stofomslag. 79 pagina's met illustraties in z/w.. 17 x 25 cm. Conditie; als nieuw.


Euro 12.00Aantal  de suikerfabrieken watoetoelis en poppoh in beeld

de suikerfabrieken watoetoelis en poppoh in beeld
directie der cultuur-maatschappij.

 De suikerfabrieken Watoetoelis en Poppoh in beeld .'s-Gravenhage, Mouton & Co. ,1925. Gebonden.106 pagina's geillustreerd met 102 paginagrote foto's.Titel in goud opdruk.36x 28 cm (oblong).Foto's zijn van de suikerplantages,personeel,interieurs binnen en buiten,machinerie,behuizing overzees personeel etc.op Java.
Conditie;inhoud zeer goed,omslag verkleurd.


Euro 85.00Aantal  De systematiek der Javaanse pronomina

De systematiek der Javaanse pronomina
E.M. Uhlenbeck

Uhlenbeck, E.M.De systematiek der Javaanse Pronomina. Verhandelingen van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde, deel XXX          Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage,1960.Paperback;  63 pagina's.16 x 24 cm.
Conditie; zeer goed.


Euro 12.00Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende