Winkelwagen

Speciaal

13-Indonesie
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 VolgendeGedenkboek Jong-Java 1915-1930.

Gedenkboek Jong-Java 1915-1930.
Dr. Satiman et al.

Gedenkboek Jong-Java 1915 - 1930 Kitab peringatan Jong-Java.. Jakatera, pedoman besar Jong-Java, 1930.Gebonden. 336 pagina's geillustreerd in z/w.14 x 20 cm.Tekst in Maleis en Nederlands.Conditie inhoud zeer goed harde omslag matig.(rug gerepareerd). .


Euro 45.00Aantal  Gedenkboek Orang Peladang 1913-1938.

Gedenkboek Orang Peladang 1913-1938.
A.L.Th. Heil.(voorwoord).

Heil, A.L.Th. (redactiecommissie e.a.). Gedenkboek 1913-1938 Orang Peladang. Gerretsen-Den Haag 1938, 1ste  druk. Gebonden linnen. 78 pagina's met z-w foto's en afbeeldingen.18 x 23 cm.Conditie;zeer goed.


Euro 25.00Aantal  Gedenkboek scholen der Carpentier Alting Stichting 1902-1977
Frieda Swart et al.

Swart, Frieda [e.a., red.]        Gedenkboek 1902-1977 van de scholen der Carpentier Alting Stichting te Batavia - Jakarta en te Buitenzorg - Bogor ,zonder jaartal [plm. 1977?], Gebonden.216 bladzijden geillustreerd.29 x 22 cm 
(oblong).Conditie;zeer goed.


Euro 30.00Aantal  Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. 1830-1950

Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. 1830-1950
P. van Meel, et al.

Meel, P. van e.a. Gedenkschrift Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830 - 1950. Stichting Herdenking KNIL, 1990.Gebonden .96 pagina's met kaarten en foto's.21 x 30 cm. Conditie;als nieuw.         


Euro 12.00Aantal  Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.

Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie.
G.F.E.Gonggryp.

GONGGRYP, G. F. E. ( RED. )        Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.Amsterdam - Soerabaja / Leiden Gebr. Graauw ' s Uitg.-Maatschappij N.V. / N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij 1934. 791 pagina's met 1582 kolommen.Gebonden, 15 x 20 x 5 cm. Met 3 uitklap kaarten        en talrijke z / w illustraties.Conditie;zeer goed.


Euro 30.00Aantal  Generaal Swart ,Pacificator van Atjeh.

Generaal Swart ,Pacificator van Atjeh.
M.H. Du Croo et al

CROO, M. H. Du.Generaal Swart. Pacificator van Atjeh.          Maastricht Leiter-Nypels        ,1943, -24 x 30 cm.
177 pagina's.Gebonden. Geïllustreerd met foto's en kaarten.Uitreksel,Index. Eerste druk. Met medewerking van H.J. Schmidt. Voorwoord: G.K. Dijkstra.Band iets verkleurd inhoud zeer goed.


Euro 25.00Aantal  Geschiedenis van de Nederl. O. I. Compagnie en Nederl.Indie.

Geschiedenis van de Nederl. O. I. Compagnie en Nederl.Indie.
E.C. Godee Molsbergen.

Geschiedenis van de Nederlandsch Oost-Indische Compagnie en Nederlandsch-Indië in beeld .Weltevreden Topografische Inrichting 1925.Gebonden.86 pagina's met afbeeldingen en 28 pagina's met toelichtingen.25 x 32 cm.Conditie inhoud zeer goed ,buitenkant verkleurd. 


Euro 35.00Aantal  Geschiedenis van Indonesie.

Geschiedenis van Indonesie.
Frans van Baardewijk et al

Geschiedenis van Indonesie.          
ISBN10: 9057300478
Uitgeverij: Walburg Pers
Co-Auteur: Baardewijk, F. van
Paperback, 192 pagina',28 x 22 cm
Beeld redacteur: Broek, S. van den.Conditie;zeer goed.


Euro 15.00Aantal  Geschiedenis van Nederlandsch Indie.

Geschiedenis van Nederlandsch Indie.
W.Stapel et al

THOMASSEN DR. A. E.A.  Geschiedenis Van Nederlandsch Indië
Amsterdam, Joost van den Vondel. 1938, Eerste Druk. Cloth,27 x 32 cm. Met fraaie platen en kaarten.  Deel.I: Praehistorie, de Hindoe - Javaansche tijd, de verbreiding van den Islam. Deel.II:Javaansche geschiedschrijving, Portugeezen en Spanjaarden, Franschen en Engelschen, de Ned. voorcompagnien. Deel.III: De oprichting der VOC, de Ned. Oostindische Compagnie in de 17e. eeuw. Deel.IV: De Ned. Oostindische Compagnie in de 18e. eeuw. Deel.V: De Bataafsche Republiek en de Fransche tijd, het Engelsche tussenbestuur, het Koninkrijk der Nederlanden. Het vermelde VIe. deel is nooit verschenen. Een standaardwerk.Dikke gebonden delen.Conditie ;zeer goed.


Euro 145.00Aantal  Getting Started in Batik

Getting Started in Batik
Astrith Deyrup

Deyrup, Astrith        Getting started in Batik        Collier Books ,Macmillan New York ,London.1974, 2e druk, paperback,
20 x 28 cm.79 pagina's, illustrated.Conditie; goede staat        


Euro 10.00Aantal  Gezigten uit Neêrlands Indië.

Gezigten uit Neêrlands Indië.
Velde, C.W.M. van de .

Velde, C.W.M. van de .Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven. Opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden etc. etc. Amsterdam. Frans Buffa en Zonen. Opnieuw uitgegeven door T.Wever, Franeker,1979. Amsterdam. Frans Buffa en Zonen. Opnieuw uitgegeven door T.Wever, Franeker,1979


Euro 30.00Aantal  Gids van Bandoeng de stad op de hoogvlakte
NN

NN .Gids van Bandoeng de stad op de hoogvlakte.Slappe omslag .Acht (8) pagina's tekst en twaalf (12) pagina's reclame.  Twee uitslaande kaartjes. Coditie; zeer goed


Euro 20.00Aantal  Government in Wanggulam

Government in Wanggulam
A. Ploeg

Ploeg, A.Government in Wanggulam.Martinus Nijhoff.1st edition - With bibliography, index. - (Verhandelingen Koninklijk Instituut voor Taal,Land en Volkenkunde 57). - Softcover 1969,- 16 x 24 cm.Text in Dutch.Condition ; very good.        


Euro 12.00Aantal  Groeten uit Jakarta.Ansichten van een hoofdstad.1900-1950.

Groeten uit Jakarta.Ansichten van een hoofdstad.1900-1950.
Scott Merrillees.

Merrillees, Scott. Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950(Prev.: Greetings from Djakarta postcards from a capital1900-1950).Tekst in het        Nederlands.Alphen a/d Rijn, 2012.Gebonden met stofomslag. 27 x 29 cm.[oblong]. 248 pagina's met 460 ansichtkaarten. Conditie; zeer goed.(Stofomslag goed).


Euro 35.00Aantal  Handboek voor automobilisten en motorwielrijders.

Handboek voor automobilisten en motorwielrijders.
Java motor club.

redactie. Handboek voor automobilisten en motorwielrijders der Koninklijke Vereeniging " Java Motor Club" plm. 1915. Slappe omslag. 540 pagina's .17 x 24 cm. Conditie inhoud zeer goed,omslag zeer matig.        


Euro 30.00Aantal  Handbook of the Netherlands East-Indies.

Handbook of the Netherlands East-Indies.
Div. of commerce of the Dep. of Agriculture,Industry and Commerce, Java.(Buitenzorg).

Department of agriculture ,industry and commerce.Handbook of the Netherlands East Indies, edition 1924.         Buitenzorg, Java, 1924.Ingenaaid . 334 + 19 advertisement pages. With tipped-in coloured frontpage and 1 folding map in colour.19 x 28 cm.Condition;contents very good cover discoulered.


Euro 40.00Aantal  Handleiding voor de assistenten in de cultures etc.

Handleiding voor de assistenten in de cultures etc.
Ostmeier, J.J.B.

Ostmeier, J.J.B. Handleiding voor de assistenten in de cultures betreffende den omgang met het inlandsche, speciaal met het Javaansche werkvolk         Varekamp & co.(ca. 1930). Slappe omslag met titel.81 pagina's.14 x  22 cm.Conditie; zeer goed.


Euro 20.00Aantal  Handleiding voor de Deli-Tabakscultuur.

Handleiding voor de Deli-Tabakscultuur.
Sanders, D.J.

Sanders, D.J. Handleiding voor de Deli-Tabakscultuur. Amsterdam, J.H. de Bussy, 1924.Gebonden .Originele binding, 346 pagina's met zwart/wit foto's en illustraties 20 x 26,5 cm.Conditie van de inhoud zeer goed omslag verkleurd en titel moeilijk leesbaar.        


Euro 20.00Aantal  Handleiding voor de Deli-Tabakscultuur.
Sanders, D.J.


Euro 25.00Aantal  Herinneringen aan Soekaboemi.

Herinneringen aan Soekaboemi.
J.M. Knaud

J.M. Knaud.Herinneringen aan Soekaboemi.Moesson, Den Haag,1980, tweede druk.Slappe omslag.128 pagina's- met vele illustraties in zwart / wit.500 exemplaren. 21 x 29,5 cm.Conditie;zeer goed.( binding 1 pagina los)


Euro 20.00Aantal  
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Volgende